10. mai var dato for åpning og lansering der Gratangen kommune var vert 

Prosjektet ble presentert nærmere av prosjektleder Oddgeir Sagerup etter åpning. Dette er et interkommunalt prosjekt mellom kommunene Ibestad, Gratangen, Lavangen og Salangen, hvor Salangen kommune er prosjekteier. Finansieringsmidler kommer fra Troms Holding og samarbeidskommunene. Prosjektet har vært ledet av Oddgeir Sagerup, og styrt av ordfører/varaordfører/administrasjonssjef/næringssjef, i de respektive kommuneneI Salangen har vi nå tre "Jobbereder" plassert i Huset mot havet, Aktiv IT og på Salangen folkebibliotek.

Det finnes mange forskjellige virksomheter, gründere og ansatte som kan utføre sine arbeidsoppgaver uavhengig av lokalitet og sted. Enkelte ansatte i privat og offentlig sektor kan ha anledning til å jobbe fra hjemmekontor, langt eller kort unna sin arbeidsgiver. Eller at du som gründer har lyst til å ha et trivelig arbeids- og fagmiljø, og ønsker å leie lokaler i kontorfellesskap med andre. Dette blir en vinn-vinn-situasjon for leietakere i felles Jobberede-lokaler.

Pandemien har økt populariteten i det å jobbe stedsuavhengig. Slike arbeidssteder kan være med på å hindre at innbyggere flytter fra lokalsamfunnet de ønsker å bo i, uavhengig av valg av arbeidsgiver. Dette gjelder også studenter. Det å legge til rette for å studere hjemmefra ved å delta på digitale forelesninger og lesesal på en Jobberede-lokasjon i vår region, kan gi muligheter til å bo hjemme i stedet for å flytte på hybel til sentrale strøk. Etableringer av Jobbereder i våre lokalsamfunn i Astafjord-kommunene, kan altså være tiltak som legger til rette for studieplasser og arbeidsplasser som hindrer utflytting, samt at man også kan være attraktiv for potensielle tilflyttere til våre kommuner og lokalsamfunn.

LES MER OM JOBBEREDE I SALANGEN

«...Å kunne studere stedsuavhengig fra der man bor, og få et nettverk «med på kjøpet», i form av et «coworking space», vil minske sannsynligheten for at mennesker forlater et lokalsamfunn for å ta utdanning eller for å skaffe seg enn annen jobb(og dermed bosetter seg et annet sted...»  (Østlandsforskning)