Den som ønsker å fremføre et budskap eller spørsmål for kommunestyret må melde ifra til ordfører senest 1 uke før kommunestyremøtet. Vi gjør dette for å gi innbyggerne i Salangen en mulighet til å påvirke politikerne i de aktuelle saker som måtte engasjere innbyggerne i Salangen.

«Åpen talerstol»

Enhver folkeregistrert innbygger i Salangen har anledning til å tale til kommunestyrets medlemmer under sekvensen «åpen talerstol» ved møtets begynnelse. Sekvensen med åpen talerstol skal totalt sett ikke vare mere enn 20 minutter. Den som ønsker å fremføre et budskap eller et spørsmål må gjøre dette kjent for ordføreren senest kl. 09.00 syv dager før kommunestyremøtet.