I løpet av sin 5-årige karriere som klassisk pianist har Christian spilt en stor mengde konserter, deltatt i forskjellige musikkarrangementer og pianokonkurranser både i Norge og i utlandet (bla. Mesterklasse og konserter i Hellas). Bare i løpet av de 2 første skoleårene som elev i Salangen Kulturskole hadde Christian klart å utvikle ferdighetene sine i klassisk piano til et så høyt nivå at arrangøren tillot han å delta i sin første pianokonkurranse i Malmö (Sverige) hvor han fikk 2. plass i sin gruppe 11-14 år.

Christian har fra han var 9 år vært deltaker på forskjellige programmer i regi av Musikkonservatoriet og kulturskolen i Tromsø i samarbeid med Barratt Due, Senteret for Talentutvikling og Talent Norge. Først Mestermøter, så på Unge talenter i Nord (UTN) og så på Unge musikere i regi av Musikkonservatoriet. Christian har hevdet seg helt i toppen også nasjonalt og er med på Nasjonalt Klavertiltak i regi av Senteret for Talentutvikling og Talent Norge.

Gjennom sin enorme spilleglede og iver for å spre musikk til alle, og da særlig klassisk musikk, har han allerede inspirert mange unge til å begynne på piano. Han stiller villig opp på arrangementer både i kommunen og i regionen og er en flott ambassadør for kulturskolen og kulturlivet i Salangen - både regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Han var også med i Salangen barnekor og så i Tweenskoret og nå i SalSing. Han er en blid, åpen og inkluderende flott ung mann som er et godt forbilde for barn og unge."

VI GRATULERER MED UNGDOMMENS KULTURPRIS 2024!

Tips: Se også liste over alle vinnere av Ungdommens kulturpris siden 2017