Troms Holding AS har tildelt over 23 millioner kroner til 19 prosjekt innenfor identitetsbygging. Det var innkommet mange søknader og det var dermed stor konkurranse om midlene. 

Utlysningens formål var å bidra til:

  • Prosjekt som skal legge til rette for trygge og inkluderende møteplasser uten kostnad for deltakere
  • Regionenes samarbeidsprosjekt som bidrar til å skape tilhørighet eller bidrar til identitetsutvikling

Benjamin Furuly i Troms Holding AS sier at styret er svært fornøyd med å motta så mange gode søknader. Dette viser at man har stor vilje i fylket til å realisere nye prosjekter for å styrke identitetsbyggingen i Troms. Vi er glade for å kunne bidra til viktige prosjekter som skal bidra til trygge og inkluderende møteplasser og bo- og blilyst for innbyggere i hele Troms, 

Saken er først publisert i Folkebladet