Hva er en planstrategi?

En planstrategi er et strategisk dokument hvor kommunen tar stilling til hvilke planer som er nødvendige og prioriterte. Gjennom planstrategien skal politikerne ta stilling til om det er behov for å gjøre endringer i kommunens overordnede styringsdokument; kommuneplanen. Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel.
Kommunestyret skal etter plan- og bygningsloven vedta en planstrategi i løpet av det første året av valgperioden.
Du kan lese forslag til planstrategi med vedlegg under her:
 
Innspill merkes 24/501 og sendes Salangen kommune, pb. 77, 9350 Sjøvegan eller postmottak@salangen.kommune.no