Arbeidet var ferdigstilt like før julen 2023. I forbindelse med oppfylling av vann på nyåret ble det oppdaget feil med kloringsanlegget. 

Det viste seg at hele kloranlegget måtte byttes, og kostnadene var betydelig slik at finansiering måtte avklares før dette ble bestilt og montert.
Utstyr er bestilt og forventet ankomst til Salangen kommune er medio februar. 

Det er avklart med montør at kloringsanlegget vil bli montert mandag 19. februar 2024. 

Den offisielle åpningsdagen av bassenget er derfor satt til mandag 26. februar 2024. 

Kultursjefen