Søkere bes spesifisere om søknaden gjelder både faste stillinger og vikariater, og hvilket trinn søkeren primært ønsker å undervise på. I tilleggnyskolen-bilde1.jpg ber vi om at søkerne spesifiserer fagkombinasjonene i cv-en. 

Utlyst: 14.04.16
Søknadsfrist: 28.04.16

Informasjon om å søke stilling i Salangen kommune

Gå direkte til utlysningen samt elektronisk søknad