Ordfører i Salangen kommune er Sigrun Wiggen Prestbakmo (SP)

Ordføreren er Salangens fremste folkevalgte representant og kommunens ansikt utad. Ordfører ivaretar alle større representasjonsoppgaver for kommunen. Ordfører Sigrun Wiggen Prestbakmo

En sentral oppgave for ordføreren er å arbeide for utvikling av kommune og lokalsamfunn, herunder bidra til næringsutvikling.

Ordføreren har ansvar for innkalling til møter i kommunestyret og formannskapet. Ordføreren leder møtene i disse organer.
 
Ordføreren er kommunens rettslige representant jf kommunelovens §9

Ordføreren er bindeleddet mellom administrativt nivå og politisk nivå i kommunen.
Ordføreren kan kontaktes pr e-post, brev og telefon, og treffes på kommunehuset i Salangen, i Strandveien.

Varaordfører

 Terje Bertheussen (H) er varaordfører i Salangen kommune.