Basert på innkommende søknader har kulturkontoret i Salangen kommune tildelt treningstid i Salangshallen. Se vedlagt timeplan for å finne deres treningstid.

For all utleie gjelder følgende:

  • Aldersbestemte lag 0 – til og med junior, og pensjonister fra Salangen kommune gis leiefritak
  • Faste leietakere må vike prioritet ved arrangementer

Les hallinstruksen her

Gjeldende timeplan (last ned PDF)