Kommunevåpenet til Salangen (godkjent 1985) har en skråstilt sel (steinkobbe) mot en blå bakgrunn; dette henspiller på kommunenavnet. Navnet er sammensatt av dyrenavnet sel og angr og betyr atså 'Selfjorden'. Kommunevåpenet er utformet av Arvid Sveen som har utformet en rekke norske kommunevåpen.

Fra 1. januar 2018 er det nytt regelverk om kommunevåpen og kommuneflagg. Les mer om endringen på regjeringens nettside.

Nedlasting:

Vi gjør oppmerksom på at når andre enn Salangen kommune ønsker å bruke kommunevåpenet, skal dette avtales særskilt med kommunen.