• Salangen kommune v/ressursutvalget kan hvert år tildele en kulturpris. Dersom en ett år ikke finner frem til aktuelle kandidater, kan prisutdelingen likevel utstå dette året.
  • Aktuelle kandidater til prisen kan være enkeltpersoner eller lag/foreninger som har gjort en betydelig innsats for kulturlivet på det aktive og/eller på det administrative plan. Aktuelle kandidater er også de som på verdig måte har representert kommunen utad.
  • Prisen kunngjøres hvert år, og lag/foreninger og enkeltpersoner skal ha høve til å komme med begrunnede forslag på aktuelle kandidater.
  • Ressursutvalget treffer beslutning om hvem som skal tildeles prisen. Prisutdelingen finner sted innen 31.juli.
  • Prisen består av en diplom, ett tinnfat og en sjekk fra DNB.