Åtte prosent av hytteeierne oppgir at de ikke har røykvarsler i hytta. Ytterligere 29 prosent Påskekos.jpghar ikke byttet røykvarslerbatteriet i løpet av det siste året. Dermed kan 150 000 hytter stå uten fungerende røykvarsler. Dette viser en undersøkelse gjennomført for Tryg Forsikring og Norsk brannvernforening.

- Tallene er alarmerende. Hyttene ligger i mange tilfeller utenfor allfarvei, noe som vanskeliggjør varsling og medfører lengre utrykningstid for brannvesenet, sier skadedirektør Karsten Kristiansen i Tryg Forsikring. Han peker også på de økonomiske konsekvensene.

Når en hytte først brenner, kan skadene bli omfattende. I fjor hadde forsikringsselskapene skadeutbetalinger etter hyttebranner på nær 270 millioner kroner.
 

Samme krav i hytter

De siste ti årene har til sammen 25 personer mistet livet i branner i hytter og fritidsboliger. Årlig rykker brannvesenet ut til mellom 100 og 150 hyttebranner.

 

- Røykvarsleren er det viktigste livreddende brannverntiltaket på hytta. Alle hytter skal ha minst én fungerende røykvarsler, i tillegg til brannslokkeapparat eller husbrannslange. Folk er kanskje ikke klar over at det er samme krav til brannsikkerhet i hytter som i vanlige boliger, sier Karsten Kristiansen.

 

Unge dårligst på brannsikring

Undersøkelsen viser at de unge er minst flinke til å passe på at røykvarsleren på hytta er i orden. Mens 59 prosent av personer under 30 år ikke er bevisst på dette, slurver 23 prosent i aldersgruppen 45-60 år med røykvarsleren.

 

- Selv små mengder røyk kan være nok til at folk mister bevisstheten og blir ute av stand til å berge seg ut. Jeg skjønner ikke at noen tør legge seg til å sove i en hytte uten fungerende røykvarsler, sier administrerende direktør Dagfinn Kalheim i Norsk brannvernforening.

 

Yatzy og brannsikkerhet

I dagene før påske gjennomfører Tryg, Brannvernforeningen og brannvesenet i over 130 hyttekommuner en egen kampanje om brannsikkerhet for hyttefolket. De vil dele ut 20 000 røykvarslerbatterier, og 15 000 pakker med yatzyspill og informasjon om brannvern.

Kjente årsaker til hyttebranner

1) Bruk av åpen ild: 43 %

2) Bruk av elektrisitet: 25 %

3) Påsatte branner: 15 %

4) Andre årsaker: 12 %

5) Lynnedslag: 5 %