Servicetorget


Vi har oversikt over alt av kommunale tjenester og hva som skjer i Salangen kommune. Du kan forvente å få svar, enten direkte eller at du blir henvist til den som kan hjelpe deg med ditt spørsmål.

Her er sekretariat for de politiske utvalgene; kommunestyre, formannskap, administrasjonsutvalg, næringsutvalg og levekårsutvalg. Sekretariatet for ressursutvalget er fra 01.01.06 lagt hit. Her kan du henvende deg for å få sakslister, dokumenter og referater fra de politiske møtene.

Her fås søknadsskjemaer til barnehage, SFO, utferdigelse av skjøte ved kjøp av tomt mm. 
Husk at de fleste skjema også kan lastes ned fra nettsidene under hvert enkelt tjenesteområde i tillegg til at flere og flere av søknadene kan sendes inn elektronisk.

Her vil du få god og hyggelig service og rask behandling.

Se også: Selvbetjening

Kontaktinformasjon:

Servicekontoret skranke: 92203307 / 2003 (kun internt)

Servicetorget:

Grethe Davidsen Kleppe: 976 83 967 / 2003 (kun internt)

Wenche Pedersen:  932 71 999 / 2003 (kun internt)

Besøksadresse: Strandveien 33, 9350 Sjøvegan