Er du i tvil om bevilling kreves: ta kontakt med kommunen

NB! Hvis serveringsstedet skal skjenke alkohol, må man i tillegg ha skjenkebevilling (se eget avsnitt for skjenkebevillinger).

Saksbehandlingstiden avhenger bl a av når kommunen mottar høringsuttalelser fra ulike off. instanser og arbeidsmengden i kommunen. 3 ukers behandlingstid er normalt.

Tildeling av serveringsbevilling er gratis, men søker må dekke utgifter til gjennomføring av etablererprøven for serveringsvirksomhet.

En serveringsbevilling gjelder så lenge samme bevillingshaver driver serveringsstedet og bevillingen ikke er inndratt.

Det viktigste regelverket vedr. serveringsbevilling finner du i serveringsloven av 13. juni 1997 nr 55. Serveringsloven 13. juni 1997 nr. 55

 

DETALJER
DETALJER OM SERVERINGSBEVILLINGER
Lover og regelverk
Serveringsloven av 13 juni 1997 (se ovenfor) kap. 2.
Målgruppe
Den som skal drive et serveringssted. Bevillingen skal tildeles ”den for hvis regning serveringsstedet drives”, dvs. den juridiske enhet som har den direkte økonomiske interessen i driften av serveringsstedet. Ofte er dette et aksjeselskap.
Søknadsfrist
Ingen
Søknad sendes til
Søknad både fylles ut og sendes inn elektronisk på linken under. Vedlegg kan sendes inn elektronisk i det samme skjemaet. Søknadsskjemaet inneholder bl a krav om at ulike vedlegg skal følge søknaden. NB! Dersom vedlegg mangler, kan søknaden returneres. Kontakt saksbehandler ved spørsmål om vedlegg.
Klagemuligheter
Eventuell klage sendes Salangen kommune.
Kontakt oss
Salangen kommune, Postboks 77, 9355 SJØVEGAN.
Opplysningstjenesten : tlf. 77 17 20 03
Saksbehandler: tlf. 77 17 20 03
Internett : http://www.salangen.kommune.no/
E-post: postmottak@salangen.kommune.no.
Dokumenter
KF 123