Salangshallen - timeplan høst 2016

Basert på innkommende søknader har kulturkontoret i Salangen kommune tildelt treningstid i Salangshallen. Se vedlagt timeplan for å finne deres treningstid.

Den nye treningsplanen trer i kraft fra og med mandag 22. august, og gjelder i høsthalvåret.

For all utleie gjelder følgende:

  • Aldersbestemte lag 0 – til og med junior, og pensjonister fra Salangen kommune gis leiefritak
  • Faste leietakere må vike prioritet ved arrangementer

Les hallinstruksen her

Kontaktperson i Salangen kommune: Bjarne Dahlberg (909 75 611)

Timeplan høst 2016