Du kan også søke opp Salangen menighet på Facebook.

Vakttelefon til beredskapsprest: hverdager etter kl 17.00 og i helgene tlf 970 68 032

 

Prest:

 • Sokneprest Grete Glemmestad 
 • Postadresse: Salangen kirke, 9350 Sjøvegan 
 • Besøksadresse: Salangen kirke 
 • Kontortider: tirsdag - fredag kl 10-14, utgår på begravelsesdag
 • Telefon: 77 17 14 00, mobil: 936 28 783
 • Mail: presten@salangenmenighet.no

 

Kirkeverge:

 • Tonje Østvik 
 • Postadresse: Salangen kirke 
 • Besøksadresse: Salangen kirke 
 • Kontortider: tirsdag, torsdag og fredag fra 08.00 til 14.00
 • Telefon: 77 17 14 00
 • Mail: salmen@salangen.kommune.no

 

Vaktmester / gravlundssarbeider:

 • John-Egil Bertheussen
  • Arbeidsdager: tirsdag, onsdag og fredag
 • Robin Hauglid
  • Arbeidsdager: tirsdag, torsdag og fredag

Menighetsarbeider:

Menighetsrådet

Salangen Menighetsråd for perioden 2015-2019 består av sognepresten som fast medlem, 6 valgte medlemmer, 5 varamedlemmer og en representant valgt av kommunen. Da vi kun har et menighetsråd i Salangen sokn fungerer det også som fellesråd.

Faste medlemmer :

 • Ann Kristin Bakkemo - leder 
 • Egil Vaeng - nestleder 
 • Jon Christian Anker
 • Anita Løvhaug
 • Ruth-Bente Aglen
 • Aasa Utstøl

 

Varamedlemmer:

 • Lars Andreas Nesje
 • Katrine Mari Nordgård
 • Torhild Aglen 
 • Torulv Klausen 
 • Kristin Jørgensen Pedersen

Menighetsbladet Salmen

Menighetsbladet kommer ut med 4 nummer i året, og distribueres til alle husstander i Salangen, i tillegg til utenbygdsabonnenter.
Redaksjonskomitéen består av Willy Johnsen, Tor Magnus Østvik, Inger Kristin Hognestad, Tonje Østvik og Andreas Bay.
Mail: salmen@salangenmenighet.no