Du kan også søke opp Salangen menighet på Facebook.

Vakttelefon til beredskapsprest: hverdager etter kl 17.00 og i helgene tlf 970 68 032

 

Prest:

  • Sokneprest Grete Glemmestad 
  • Postadresse: Salangen kirke, 9350 Sjøvegan 
  • Besøksadresse: Salangen kirke 
  • Kontortider: tirsdag - fredag kl 10-14, utgår på begravelsesdag
  • Telefon: 77 17 14 00, mobil: 936 28 783
  • Mail: presten@salangenmenighet.no

 

Kirkeverge:

  • Tonje Østvik 
  • Postadresse: Salangen kirke 
  • Besøksadresse: Salangen kirke 
  • Kontortider: tirsdag, torsdag og fredag fra 08.00 til 14.00
  • Telefon: 77 17 14 00
  • Mail: salmen@salangen.kommune.no

Kantor:

Kirketjener:

 

Vaktmester / gravlundssarbeider:

  • John-Egil Bertheussen
    • Arbeidsdager: tirsdag, onsdag og fredag
  • Robin Hauglid
    • Arbeidsdager: tirsdag, torsdag og fredag

Menighetsarbeider:

Menighetsrådet

Salangen Menighetsråd for perioden 2015-2019 består av sognepresten som fast medlem, 6 valgte medlemmer, 5 varamedlemmer og en representant valgt av kommunen. Da vi kun har et menighetsråd i Salangen sokn fungerer det også som fellesråd.

Faste medlemmer :

  • Ann Kristin Bakkemo - leder 
  • Egil Vaeng - nestleder 
  • Jon Christian Anker
  • Anita Løvhaug
  • Ruth-Bente Aglen
  • Aasa Utstøl

 

Varamedlemmer:

  • Lars Andreas Nesje
  • Katrine Mari Nordgård
  • Torhild Aglen 
  • Torulv Klausen 
  • Kristin Jørgensen Pedersen

Menighetsbladet Salmen

Menighetsbladet kommer ut med 4 nummer i året, og distribueres til alle husstander i Salangen, i tillegg til utenbygdsabonnenter.
Redaksjonskomitéen består av Willy Johnsen, Tor Magnus Østvik, Inger Kristin Hognestad, Tonje Østvik og Andreas Bay.
Mail: salmen@salangenmenighet.no