Søknadsskjema:

Søknadsskjema kan lastes ned her (klikk på lenken), eller ved henvendelse til legekontoret på Helsesenteret  eller pleie og omsorgstjenesten på SABE, Kongsveien 1 77 17 20 81/82. tt-kort_2011.jpg
Du finner også søknadsskjema og flere opplysninger på www.tromsfylke.no

Søknadsfrist:

1. mai og 1. oktober hvert år.

Saksbehandling:

Søknad, med legeerklæring, sendes Pleie og omsorgstjenesten, Kongsveien 1, 9350 SJØVEGAN. Salangen kommune skal innhente de opplysninger som er nødvendig for å avgjøre saken og søknaden vil bli behandlet i første Omsorgsteam etter søknadsfristens utøp. Svar på søknaden på TT- kort vil komme fra Salangen kommune. Ved innvilget søknad  vil TT- kortet bli tilsendt i posten fra Rogaland Taxi og være gjeldende fra 01.07 ved søknadsfrist 01.05 og fra 01.01.ved søknadsfrist 01.10. Vedtaket kan enten være livlangt eller gjeldende for 2 år, avhengig av bakgrunnen for søknaden. Dette vil stå i vedtaket . Hvis vedtaket er gjeldende for 2 år, må det søkes på nytt innen søknadsfristendet året vedtaket går ut.

Klagebehandling:

Ved avslag kan vedtaket påklages til Salangen kommune pleie og omsorgtjenesten,  som gjør en ny vurdering i påfølgende omsorgsteam.

Kontaktinformasjon:

Pleie og omsorgstjenesten, Salangen kommune

Kongsveien 1

9350 SJØVEGAN

tlf  77172081 / 82