Om e-resept:

En elektronisk resept (e-resept) er en resept som legen sender elektronisk i stedet for å skrive den ut på papir. Slik fungerer e-resept hos legen:

  • Legen informerer deg om e-resept.
  • Legen gjør klar resepten og sender den elektronisk til ein sentral database (Reseptformidleren).
  • Du får ikke papirresept, men kan få en utskrift som viser hvilke legemiddel/varer du bruker.
  • Når du blir ekspedert på apoteket eller hos bandasjisten, kan du si at du har e-resept.
  • Du oppgir fødselsnummer eller navn og fødselsdato. Du kan bli bedt om å legitimere deg.
  • De søker fram resepten i databasen, ekspederer og leverer deg varen.

 

eresept_ill1-460.jpg

 

 

 

 

 

Les mer om dette her (her finner du også informasjon på mange språk)