Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Representanter Vara (personlige)
Oppnevnt av kommunestyret:  
Are Apeland Lisbeth Løkse
Elisabeth Isaksen Hilde Løvberg
   
   
Oppnevnt av lag/foreninger:  
Laila Tunheim  (Mental Helse) Johanne Driveklepp
Hans Nikolaisen (LHL) Karin Østvik
Wenche Kanstad (Røde Kors) Gerd Daleng
   
Leder: Wenche Kanstad  
Nestleder: Elisabeth Isaksen