Generelt:

Pleie-og omsorgstjenesten er den største avdelingen i Salangen kommuneSABE


- Full-og deltidsstillinger med rundt 60 ansatte
- Administrasjon, hjemmetjeneste, dementavdeling og kjøkken
- Første etasje huser to sykehjemsavdelinger, 6 skjermede leiligheter, kjøkken og kantine
- Andre etasje har 18 leiligheter og et stort rom / stue med kjøkken til leie.


Historie:

Pleie-og omsorgstjenesten ble dannet i 1984.
Sykehjemmet ble åpnet i 1967, og ble utvidet på syttitallet da en annen avdeling ble dannet. Hjemmet ble renovert i 2004 og utvidet videre til å huse 3 avdelinger.


Sykehjem (SABE):

Sykehjemmet har tre avdelinger med 28 senger i enkeltrom. Totalt 41 ansatte

Hjemmetjenesten


Pleie-og omsorgshjelp for de som bor hjemme. Antall som trenger denne tjenesten varierer, og også hva slags hjelp de trenger. Tjenesten inkluderer hjemmesykepleie, praktisk hjelp, middagsleveranser, personlig sikkerhetsalarm osv. Totalt 20 ansatte.

 

: : Mer om helse, pleie- og omsorgtjenester i Salangen kommune