Friluftsskole er et organisert fritidstilbud for barn og ungdom mellom 10-13 år Tilbudet skal gi deltakerne en introduksjon til friluftsliv.  Det vil bli gitt opplæring i grunnleggende friluftsaktiviteter og miljøvennlige holdninger til bruk av naturen, med sikte på å legge grunnlag for friluftsliv som livslang fritidsaktivitet. I løpet av friluftsskolen skal deltakerne innom følgende obligatoriske tema; allemannsretten, kartforståelse, etablering av raste og leirplass, samt planlegge og gjennomføre en ekspedisjon (lengre tur).

Program og mer informasjon kommer etterhvert.

Instruktører: Den Norske Frivillige Dyreredningstjeneste v/Jan Vimme