Navn

Nummer

Hovednummer Salangen kommune

77172000

Astafjord barnevern

77172055

Blåklokka

77172088

Fysioterapi

77172080

Helsestasjon

77172180

IKT Support/Helpdesk

77172152

Kjøkken

77172084

Salangen boligstiftelse

77172029

Salangen Folkebibliotek

77172114

Salangen Legekontor

77172065

Salangen Skole

77172175

Servicekontoret

77172003

Sjøvegan Statlige mottak for asylsøkere

77172099

Sykehjem / Solstua

77172090

Vaktrom sykehjem

77172094

Vasshaug Barnehage

77172132