Det vil legges ut flere elektroniske skjema fortløpende. Noen skjema er halv-elektroniske, mens noen er full-elektroniske og vil fylles ut på skjerm og sendes inn elektronisk. Alle skjema kan også lastes ned fra nettsidene under hver tjeneste / fås tilsendt ved henvendelse.
 

Elektroniske skjema i Salangen kommune krever som oftest identifisering gjennom ditt personnummer. Skjema blir sendt kryptert gjennom sikker forbindelse til vårt mottakssenter og har samme sikkerhet som i nettbank.
Dine personlige opplysninger blir behandlet konfidensielt og ditt personvern blir iveretatt, les mer om personvern her.