Nårt byggesøknad sendes inn, skal det fylles ut en oppgave over alle foretak som deltar i prosessen. Hvert foretak skal søke kommunen om godkjennelse for ansvarsrett.

Mange foretak har nå sentral godkjenning. Dersom en velger et slikt foretak, skal kommunen godta foretaket innenfor det/de fagområdene det er godkjent for.

Kommunen vil forholde seg til ansvarlig søker i hele behandlingsprosessen.

Skjema/blanketter:

Last ned byggesaksblanketter her

Elektronisk byggesøknad gjennom ByggSøk (krever innlogging)