Anbefalt rapporteringsform for bedrifter med enkle skattemessige forhold. 

Se skatteetaten.no/testdegselv

Frist: 31. mai 2016