Begrepet ”hjelpeverge” fjernes fra regelverket og i utgangspunktet er det begrepet ”verge” som blir benyttet. Vergemål er som regel en frivillig ordning. Det kreves samtykke fra den som skal ha verge, med mindre vedkommende ikke er i stand til å forstå hva samtykke innebærer. Fylkesmannen vil være avhengig av at noen gir beskjed om at en person trenger verge. En del institusjoner og ansvarlige for kommunens sosialtjeneste og helse- og omsorgstjeneste har en meldeplikt til Fylkesmannen. På denne måten vil Fylkesmannen bli gjort oppmerksom på situasjonen og får en oppfordring til å vurdere spørsmålet om vergemål nærmere.


Det vil bli utarbeidet skjema som kan brukes ved melding til Fylkesmannen. For å finne slikt skjema samt innhente mer informasjon om nytt regelverk, se denne linken:

www.vergemal.no

 

Administrasjonssjefen