- Dette er svært positivt for barnehage og skolen i Salangen, sier kommunalsjef Johnny Sagerup. Tidligere er det gjort vedtak om å satse på johnny_sagerup-foto-Jon-Henrik-Larsen.jpgskriving og lesing i alle fag, samt at det er gjort politisk vedtak om tidlig innsats i skolen.

Prosjekt med satsing på nye og systematiske måter å arbeide med skriving og lesing i alle fag og på alle trinn er allerede startet opp i skolen. Gjennom dette samarbeidet innad i vår skoleregion får vi tilgang til mange faglige ressurser og gode verktøy som er med på å styrke det systematiske arbeidet.

Her kan du høre intervju i saken med ordføreren på NRK Troms

Språkkommunene blir viktige for å få en helhetlig satsing på språk, lesing og skriving helt fra fra barna begynner i barnehagen. Kommunene får tilskudd som skal brukes til å etablere og drifte lokale faglige nettverk. Lærere og barnehagelærere skal delta i disse faglige nettverkene for å utvikle nye måter å jobbe lokalt med språk, lesing og skriving i barnehage og skole

Kunnskapsministeren uttrykker at han er glad for at så mange har søkt om å bli språkkommune. - Det viser at mange barnehagelærere og lærere i disse kommunene og fylkeskommunene vil være med å ta et helhetlig ansvar for å forbedre barn og unges språk-, lese- og skriveferdigheter, sier kunnskapsministeren i regjeringens pressemelding om saken.

Bildet: Johnny Sagerup, foto: Jon Henrik Larsen