Etter at kommunen gikk inn på den ny ordningen ble containerne som var plassert rundt i kommunen fjernet.

– Kommunen har ikke hatt noen renovasjonsordning eller avgift for hytteeiere, sier teknisk sjef Reidar Berg. De har tidligere benyttet seg av containerne eller tatt med seg avfallet hjem. Men vi har nå inngått en avtale med Coop. I butikken på Sjøvegan kan hytteeiere som ønsker det få utdelt oransje avfallssekker. Da vil navn og adresse bli registrert. Sekken skal da settes ved veien der hyttene ligger. Senja avfall IKS vil hente dem. Vi har satt ei avgift på 800 kroner for dem som går inn på dette. Da har de valget mellom å gå inn på denne ordningen eller å avfallet med seg hjem. Sekkene kan hentes i åpningstiden til butikken.

Midlertidig ordning

I løpet av året vil vi komme med et forslag til en fast ordning også for de som har hytte i kommunen. Dette må behandles politisk.