I henhold til forskrift om konsekvensutredninger § 6, blir fastsatt planprogram sendt direkte til de som har gitt uttalelse til forslaget. De får også tilsendt kopi av saksframlegget.

Dokumentene er også lagt ut i kommunens Servicetorg frem til 21. oktober 2016. Fastsatt planprogram kan ikke påklages.