Statistikkbank og folkehelseprofiler

- Jeg håper at folkehelseprofilene kan hjelpe kommunene til å finne de svarene Klikk på bildet for å laste ned profil for Salangende trenger. I tillegg får kommunene tilgang til Kommunehelsa statistikkbank. Her kan man gjøre oppslag og fordype seg i spesielle problemstillinger, sier Stene-Larsen.

Folkehelseprofilene kan skrives ut fra Folkehelseinstituttets nettsider, se eksempel på profilen for Salangen til høyre (klikk for å laste ned). Hver profil er på fire sider.

Statistikkbanken ble åpnet første uke i januar og inneholder data på de samme temaområdene som folkehelseprofilene – beskrivelse av befolkning og levekår, miljø, skole, levevaner, helse og sykdom. Profilene bygger på data fra statistikkbanken.

Data er hentet fra flere helseregistre, Statistisk sentralbyrå og Utdanningsdirektoratet. Gå til Kommunehelsa statistikkbank (åpnes i nytt vindu).

- Vet mye om hva som virker

Stene-Larsen legger til at det er krevende å finne ut hva man bør gjøre – og ikke minst: hva man kan gjøre – for å oppnå bedre helsetilstand.

- Noen hevder at vi vet for lite om hvilke forebyggingstiltak som virker. Andre hevder at vi vet nok til å handle. Jeg mener at begge disse synspunktene er riktige. Vi trenger mer forskning. Men vi kan også oppnå mye ved å utnytte de dataene og den kunnskapen vi allerede har.

Vi vet at det er lurt å skille myke og harde trafikanter. Vi vet at anti-mobbeprogrammer virker. Og vi vet at det nytter å sette inn tiltak for å få folk til å legge om til en bedre livsstil. Disse – og en lang rekke andre tiltak – behøver vi ikke å utsette i påvent av enda flere utredninger. Tiltakene kan vi sette i verk med det samme, sier Stene-Larsen.

- Spørsmålet er heller hvilke tiltak som vil monne mest i akkurat din kommune, hvilke du bør begynne med og hvilke du kan vente litt med. Vi håper at folkehelseprofilene og Kommunehelsa statistikkbank vil være til hjelp i dette arbeidet, sier Stene-Larsen.

Folkehelsehelseprofilene er en unik rapport for hver enkelt av landets 430 kommuner (antallet per desember 2011). Temaene er valgt ut fra kjente folkehelseutfordringer, men innholdet i hvert temaområde vil likevel være preget av hva som er tilgjengelig statistikk på kommunenivå.

Denne første utgaven vil bli etterfulgt av årlige oppdateringer.

Den nye folkehelseloven – Lov om folkehelsearbeid – trådte i kraft 1. januar 2012 og gir kommunene plikt til å skaffe seg oversikt over helsetilstanden i befolkningen og hvilke faktorer som kan påvirkes. Folkehelseprofilene er utformet for å hjelpe lokale myndigheter til å skaffe seg en slik oversikt. Profilene skal være et bidrag på veien til kommunale planer for bedre folkehelse.

Gå til siden hvor Folkehelseprofilen (eller klikk på bildet over) kan skrives ut fra nettsiden eller lagres på datamaskinen. Profilene publiseres i PDF-format.