Motorferdsel, elektronisk søknad om dispensasjon

Klikk her for søknadsskjema

Kontaktinformasjon:
Avd.leder:                    Inge Fredheim

Telefon:                       900 25 730                
 
E-post:                        inge.fredheim@salangen.kommune.no
 
Besøksadresse:         Teknisk avdeling, Strandveien 
 
Postadresse:              Salangen kommune, landbrukskontoret,boks  77, 9355 Sjøvegan