Styrer og stedfortreder på serveringsted som skjenker alkoholholdig drikk må bestå denne prøven. Salangen kommune gir kandidatene mulighet til å avlegge prøven og utsteder vitnemål ved bestått prøve. Vitnemålet er et personlig dokument for den som tar prøven og kan benyttes på alle skjenkester i alle kommuner.

 

Målgruppe Styrere og stedfortredere for skjenkesteder og andre interesserte.
KURS: "Klargjøring til kunnskapsprøven om Alkoholloven for salg- og skjenking av alkohol": telefon 918 13 950.
Detaljer om kunnskapsprøve om alkoholloven for skjenkebevillinger
Forutsetninger / sted
Prøven gjennomføres etter avtale med Salangen kommune på telefon 77 17 20 03. Prøven er en flervalgsprøve hvor kandidaten får 45 minutter til å svare på spørsmålene. Kandidaten må bestå 16 av de 21 spørsmålene prøven inneholder.

Pris for tjenesten

Kr. 300.- pr. forsøk.
Lover og regelverk”pensum”
Alkoholloven av 2. juni 1989. Hefte: ” Om endringer i alkoholloven og tilhørende forskrifter” IS-12/2005.
Kontakt oss Salangen kommune, Postboks 77, 9355 SJØVEGAN.
Opplysningstjenesten : tlf. 77 17 20 03
Saksbehandler: tlf. 77 17 20 03
Internett : http://www.salangen.kommune.no/
E-post: postmottak@salangen.kommune.no