Bufdir forvalter Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom. Det tas forbehold om Stortingets årlige bevilgninger. Bufdir gjør oppmerksom på at det er endringer i søknadsprosedyren for tilskuddsåret 2015. Det er derfor spesielt viktig at både søker og kommune/bydel setter seg godt inn i rundskrivet som regulerer ordningen, samt vedleggene til rundskrivet. Tilskuddsordningen må ikke forveksles med Arbeids- og velferdsdirektoratet sin støtteordning «Tilskudd barnefattigdom», forvaltet av Fylkesmannen

Klikk her for full informasjon om tilskuddsordningen