I statuttene til kulturprisen heter det:

”Aktuelle kandidater til prisen kan være, enkeltpersoner eller lag/foreninger som gjennom tid har gjort en betydelig innsats for kulturlivet i ronald-martinsen-kulturprisen-2015.pngSalangen på det aktive og/eller på det administrative plan. Aktuelle kandidater er også de som på verdig måte har representert kommunen utad»

Prisen består av ett diplom, ett tinnfat, blomster og en sjekk fra DnB. Prisen vil bli delt ut under premieutdelingen for  Millionfisken på Lundkaia søndag før premieutdelingen.

Begrunnede forslag på verdige kandidater til Salangen kommunes kulturpris for 2016 sendes skriftlig enten per brev eller per e-post til:

  • Salangen kommune kulturseksjonen, Kongsveien 32 A/B, 9350 SJØVEGAN
  • E-post: postmottak@salangen.kommune.no

 

Kultursjefen

(Bildet: Ronald Martinsen fikk kulturprisen for 2015)