Salangen                    fra gammelt av ” Selangr ” som betyr Selfjorden.

Innbyggertall:             Rundt 2 211Innbyggere ( pr 1/1-2010 )

Medlemstall i lag:       Rundt 4500 medlemmer.

 

Kommunale tilbud:

Kulturbilder
small onsdagsrenn 2010b
Millionfisken
Salangen kulturhus 
Musikk

- Salangen kommunale ungdomsklubb for barn og ungdom

- VELVE internettkafé  i Salangen, for eldre ungdom.

- Salangen kulturskole: musikk og drama som aktivitet.

- Øvingslokale for musikkband i den nye ” musikk – bingen"

- Salangen ungdomsråd tar opp ungdomssaker.

- Salangen komm. kino, blir digitalisert februar 2011.

- Salangen svømmehall m/ badstu (nyrestaurert april 2011)

- Salangen idrettshall, klatrevegg, styrke/spinning/treningsrom

- Salangen regionale kulturhus, konserter, teater, utstillinger, etc

- Museum i Salangen

- Mange turstier, godt preparerte skiløyper på vinteren.

- Interkommunalt turkart, turløyper sommer og vinterbruk

- Salangen bibliotek med internettmuligheter.

- Kommunale idrettsanlegg som ballbinger, BMX baner, skileikanlegg, fotball-løkker etc.

 

Private tilbud.

- Rundt 75 lag og foreninger med mange tilbud.

- Grottevandring i Sagelvas grotter. Det største og lengste grottesystem i Nord-Norge.

- Flere idrettsanlegg i kommunen, lysløyper, hoppbakker, fotballbaner, ball-løkker, turstier,

- Fiske i Salangs- og Løksebotn vassdraget.

- Varmtvannsbasseng på opptreningssentret, Salangen Helse-Rehab

- Kafè på Lundbrygga, Garsnes Brygge, Elvelund Camping, COOP Prix

- Utested Lundbrygga, Fryseriet Pub

- Sagvatn hyttetun, overnattingshytte, eid av Salangen jeger- og fiskerforening

- Salangen bridgeklubb har bridgekvelder hver tirsdag i kulturhuset.

- Kor og musikkøvelser i kulturhuset en gang i uka.

- Elvelund Camping med diverse aktiviteter.

- Lagskorarbeid i Salangen kirke.

- Miniatyrskytebane for pistol og gevær i kulturhuset.

- Tre revylag som produserer lokale revyer.

 

Andre muligheter:

- Jakt, fiske og friluftsliv i en storslått natur, hav, vann, elver, skog og fjell.

- Luftsportsaktiviteter på Elvens.

 

Arrangement:

- Millionfisken en uke på sommeren. ( første helga i juli )

- Fotballturnering for barn og unge, samt for voksne vinterhalvåret.

- Større arrangement innenfor sang og musikk og idrett i løpet av året.

- Teaterforestillinger fra Riksteater og Hålogaland teater på Salangen kulturhus.

- Luftsportsuka på Elvenes med fly, fallskjermhopping etc sommerhalvåret.

- Aktivt kulturliv på skolene, samarbeid Kulturskole, UKM og Den Kulturelle Skolesekken

 

Kulturavdelingen

Kurt Jan Kvernmo

kultursjef