Senterpartiet

 1. Sigrun Wiggen Prestbakmo
 2. Roger Lynum
 3. Gry Hege Rognsaa
 4. Kyrre Inge Tunheim
 5. Tor Ove Talseth
 6. Torben Uthaug
 7. Miriam Jensen Bekkeli

Arbeiderpartiet

 1. Sveinung Nyvoll
 2. Gunnar Sæbø
 3. Ingrid Helene Frantzen
 4. Malin Bredahl Woll
 5. Maia Gartland Hoff
 6. Kim- Håkon Pedersen
 7. Kenneth Daleng
 8. Tonje-Helen Gundersen

Høyre

 1. Terje Bertheussen
 2. Bjørn Løkse

Sosialistisk Venstreparti

 1. Aasa Utstøl

Kristelig Folkeparti

 1. Anne Vestermo Nesje