Hver enhet blir enig om fordeling av rydding på kontor, fellesareal og uteareal. Vi rydder frem til kl. 14.30. Deretter satser vi på godt vær og møtes i fjæra nedenfor Strandbu barnehage for grilling og kos. Enhetene tar selv med mat/drikke.

På vegne av AMU,

Administrasjonssjefen