Opplysninger om Salangsverket havn/kai:

Kontaktinfo:

Mobil: 91 36 11 96 epost:   jmjenssenmaskin@online.no

De som benytter kai og kaiområde på Salangsverket tar kontakt med ovennevnte for nærmere avtaler vedrørende bruk av kaia.

 1. Dybde ved kaifront  -  ca 9,5 m ved m.vannstand
 2. Pullerter er markert på vedlagte tegning ( se PDF vedlegg nederst i mailen )
 3. Lengde på kai - 78 m
 4. Min dybde ved innseiling - ca 30 m
 5. Forøvrig er det ingen restriksjoner ved anløp/innseiling.
 6. Vedlagte tidevannstabeller gjelder nærmeste målestasjon som er Harstad. I Salangen er det litt mindre forskjell på h/L vann og ca 0,5 t senere.
 7. Innseilingen til Salangsverket foregår langs Salangsfjorden med dybde ca 300 m.
 8. Kaiområde har tilgang på El. og ferskvann, spesialavfallsmottak og spilloljemottak.
 9. Ca 100 m fra kai er tilgang på mekanisk/bilverksted samt drivstoffanlegg.
 10. Markering av pullerter etc. vises på PDF vedlegg nederst
 11. Dim. laster på kai: 
 • skipsstørrelse: 20.000 t deplasement
 • Pollertkraft: 500 KN
 • Nyttelast på kai: 40 KN/m2
 • Punktlast: 700 KN

Priser ved bruk av kai:

Priser ved bruk av kai:

 • Grus, pukk, stein, asfalt, sement og liknende, avgift kr 10,- pr. tonn lastet/losset over kai eller kaiområde. En kubikkmeter masse (1.0m3) tilsvarer 1,6 tonn.
 • Trelast, brakker, installasjoner, stolper/trevirke, isolasjon og liknende, avgift kr 10,- pr. tonn/pr.m3 lastet/losset over kai eller kaiområde.
 • Minimumsavgift for bruka v kai vil være kr 500,- pr.anløp.

Priser ved bruk av kaiområder:

 • Langtidsleie - Alle typer varer/gods som lagres på kai/områder ved siden av kai skal belastes med en avgift kr 10,- pr. kvm. pr. påbegynt uke.
 • Korttidsleie - Alle typer varer/gods som lagres på kai/områder ved siden av kai skal belastes med en avgift kr 2,- pr. kvm. pr. påbegynt dag.

Strøm er tilgjengelig på kaia i låsbart skap med måler. Bruk av strøm avtales med havnesjef i hvert enkelt tilfelle. 

Avfallshåndtering avtales i hvert enkelt tilfelle /anløp med havnesjef.