Opplysninger om Salangsverket havn/kai:

Kontaktinfo:

Mobil: 91 36 11 96 epost:   jmjenssenmaskin@online.no

De som benytter kaia på Salangsverket tar kontakt med ovennevnte for nærmere avtaler vedrørende bruk av kaia.

 1. Dybde ved kaifront  -  ca 9,5 m ved m.vannstand
 2. Pullerter er markert på vedlagte tegning ( se PDF vedlegg nederst i mailen )
 3. Lengde på kai - 78 m
 4. Min dybde ved innseiling - ca 30 m
 5. Forøvrig er det ingen restriksjoner ved anløp/innseiling.
 6. Vedlagte tidevannstabeller gjelder nærmeste målestasjon som er Harstad. I Salangen er det litt mindre forskjell på h/L vann og ca 0,5 t senere.
 7. Innseilingen til Salangsverket foregår langs Salangsfjorden med dybde ca 300 m.
 8. Kaiområde har tilgang på El. og ferskvann, spesialavfallsmottak og spilloljemottak.
 9. Ca 100 m fra kai er tilgang på mekanisk/bilverksted samt drivstoffanlegg.
 10. Markering av pullerter etc. vises på PDF vedlegg nederst
 11. Dim. laster på kai: 
 • skipsstørrelse: 20.000 t deplasement
 • Pollertkraft: 500 KN
 • Nyttelast på kai: 40 KN/m2
 • Punktlast: 700 KN