KULTURMINNEPLAN - varsel om planoppstart

I hht. kulturdepartementets krav og retningslinjer og plan- og bygningslovens bestemmelser § 11-12 kunngjøres herved planoppstart kulturminneplan 2018-2030 for Salangen kommune - høring av forslag til planprogram jfr. plan og bygningslovens bestemmelser § 11-13. Høringsfrist er 18. april 2018.

LES MER HER


Eiendomsskatt 2018 – KUNNGJØRING OM UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN

Med hjemmel eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 vedtok Kommunestyret i Salangen kommune den 7.4.2011, i K.sak 15/11, å innføre eiendomsskatt i hele kommunen fra og med skatteåret 2012. Kommunestyret bestemmer hvert år de generelle rammene for utskriving av eiendomsskatt i kommunen.

Offentlig ettersyn

I henhold til eiendomsskatteloven § 15 legger kommunen ut eiendomsskattelisten til offentlig gjennomsyn i tidsrommet 28.2.2018 – 28.3.2018 på biblioteket i Kulturhuset, i servicetorget på kommunehuset, Strandveien 33,  og på kommunens hjemmeside. Skatteseddel (detaljert grunnlag takst og skatt) blir sendt til eierne i uke 9.

LES MER HER


For tiden ingen flere høringer