Det vil bli en gjennomgang av hovedkonklusjonen i utredningen ”Salangen som egen kommune mot 2040” og intensjonsavtalen mellom Bardu, Salangen og Dyrøy knyttet til eventuell sammenslåing. Det vil også bli en gjennomgang av prosessen frem mot endelig avgjørelse i kommunestyret den 17. juni 2016 (bl.a. planlagte folkeavstemming).

Vi oppfordrer alle til å møte opp da dette kanskje er den viktigste saken for Salangensamfunnet på mange tiår.

Les alle dokumenter i saken her