Representanter

Pensjonistforeninger:

  1. Eliseus Rønhaug
  2. Mette G. Fredriksen
  3. Roald Østvik

Oppnevnt av kommunestyret:

  1. Astrid W. Rydland
  2. Tormod Aglen

Vararepr: (personlige)

  1. Asbjørn Larsen
  2. Otte Elvenes
  3. Inger Evensen
  4. Inessa Forsgren
  5. Are Apeland

 

Leder: Tormod Aglen

Nestleder: Astrid W. Rydland