Første av sitt slag

Dette er første gang en slit tjeneste lanseres over nettet. ”Se eiendom” vil også bliKart direkte oppdatert fra basen.

– Vi ønsker å gjøre denne informasjonen tilgjengelig for folk flest, slik at de kan ha nytte av den, sier avdelingsdirektør i Statens kartverk Heming Herdlevær til statkart.no.

– Ved at folk får lettere tilgang til disse opplysningene, håper vi også på tilbakemeldinger på eiendommer, bygninger og adresser som ikke er riktig registrert, slik kvaliteten på informasjonen kan bli enda bedre, forteller Herdlevær.

Ikke full oversikt

Men ikke alt vil bli vist av informasjon. For eksempel informasjon om eier av eiendommen.

– Generelt blir ikke opplysninger om registrerte eiere vist i ”Se eiendom”, ettersom dette faller innunder virkeområdet til personopplysningsloven, forteller Herdlevær.

Prøv nettstedet på lenken under:
http://www.seeiendom.no/