Bygningsmassen

Mottaket ble bygd i 1989 og ble ombygd og totalrestaurert for 11 millioner kroner i 2001/2002. Mottaket har i dag 23 selvstendige leiligheter (7 EM og 15 på ordinær avdeling, derav  5 desentraliserte) med egen inngang og plass til mellom 3, 4, 6 eller 8 personer. Alle leiligheter har er utstyrt med bad, stue, kjøkken og er godt tilrettelagt i forhold til UDIs kravspesifikasjoner.

EM avdeling

Består av 7 leiligheter med plass til 4 x 6 plasser,1 x 4 plasser 2 x 3 plasser. Disse er plassert slik: 2 på A og 4 på C blokk, en på B blokk.
Mottaket er bemannet hele døgnet siden vi har enslige mindreårige avdeling. Mottaket er godt tilrettelagt for barnefamilier og enslige mindreårige. EM har eget soverom, mens familier og enslige voksne deler soverom dvs to personer pr. rom.