Tiltak som er aktuelle, er tiltak som bidrar til:

  • å gi en meningsfull hverdag til barn i mottak
  • å normalisere barns hverdag i mottak
  • at barn er i fysisk aktivitet
  • at barn opparbeider seg ferdigheter gjennom ulike aktiviteter
  • å styrke barnas mestringsfølelse og/eller resiliens
  • å være på arena der andre barn og unge møtes

sten for å søke om tilskudd er 1. mars 2015. Søknadene kan komme fra frivillige organisasjoner, ikke-kommersielle aktører, eller andre som organiserer aktiviteter for barn og unge i mottak. 

Det er et mål at barna i mottakene skal være i fysisk aktivitet, og at de skal tilegne seg ferdigheter gjennom forskjellige aktiviteter.

For mer informasjon, gå til www.udi.no 

 

Vi håper at vi får mange gode søknader fra noen som vi bidra til en meningsfull hverdag for barn og unge i asylmottak i hele landet.