Det viser at Salangen med handelssenteret Sjøvegan styrker seg som handelssenter i en større region. Kun kommunene Tromsø, Harstad, Lenvik og Nordreisa har større omsetning per innbygger enn Salangen i Troms, men ingen har slik økning som Salangen fra 2013 til 2014. Økningen gjør at Salangen puster Nordreisa i nakken som handelssted i fylket, når det gjelder omsetning per innbygger. Økningen sist år føyer seg pent inn i rekken av år med jevn økning innen handel i Salangen og viser at Sjøvegan over år har styrket seg betydelig. For få år siden var detaljhandelomsetningen både i Bardu og Målselv større per innbygger enn i Salangen, nå har Salangen klart større tall å vise til.

 

Dette er en posistiv, men og viktig utvikling, som viser at næringslivet i Salangen jobber godt og over tid lykkes med å utvikle Sjøvegan videre som handelssenter. Denne utviklingen er det selvsagt viktig å opprettholde gjennom et godt samarbeid lokalt, i utviklingen av Sjøvegan som handelssenter, der både kommune, næringsliv og øvrige aktører er viktige aktører.


Sigrun W Prestbakmo

Ordfører Salangen kommune

Se også SSB:

  • https://www.ssb.no/statistikkbanken
  • Kikk på varehandel og tjenesteyting, velg varehandel, velg omsetning i varehandel, velg tabell 0776 omsetning prr innbygger i detaljhandelen.
  • Her er du da på sida der du velger kommuner og år, og velg tabell