Legevakt - 116 117

Medisinsk nødhjelp - 113

Politiet - 112

Brann - 110

Vakttlf. teknisk avdeling - 970 86222...