Som alle nyansatte har hun behov for en del opplæring, men hun lærer fort og du kan hjelpe oss i opplæringen! Kari er en såkalt chatrobot, som døgnet rundt kan svare på alle spørsmål du har om kommunens tjenester og tilbud. Og får du ikke skikkelig svar, er du som før hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss på telefon eller mail!

Hvor finner du Kommune-Kari?

Kommune-Kari finner du godt synlig på forsiden på kommunens hjemmeside. Og hun fungerer like godt på datamaskin, som nettbrett og smarttelefoner. spør-kari.png

Hva kan hun svare på?

Du kan stille henne spørsmål om alt; hvordan du søker om barnehageplass, når biblioteket er åpent, når skolen har juleferie eller annet.

Du kan hjelpe henne i opplæringen!

Vi har jobbet i en måned med å legge inn automatiske svar som er tilpasset Salangen kommunes tjenester, men det er likevel en del områder der det trenges mer jobbing for å lære henne så mye som mulig. Kommune-Kari har altså hatt en bratt læringskurve, hun er slett ikke utlært, men har nok opplæring i bunn til å ta fatt på det viktige arbeidet med å informere Salangens beboere om kommunen sin.

Kommune-Kari er en chatrobot som per i dag inneholder godt over 4 000 svar og hun er i kontinuerlig utvikling. Databasen inneholder det aller meste av det innbyggerne lurer på om kommunen. Og jo mer du spør henne, jo mer lærer hun!  

Er du misfornøyd eller fornøyd med svarene du får, kan du enten gi en tommel opp eller en tommel ned. Da er du faktisk også med på å gjøre tjenesten bedre! Tommelen ned er for eksempel  et signal til handling og vil føre til en oppdatering av databasen akkurat på dette området.

Gode tips

Det er viktig at du ikke oppgir personlig eller sensitiv informasjon når du "snakker" med Kommune-Kari. Spør mest mulig generelt.

Dersom du ønsker å snakke med oss på telefon eller mail, er du alltid like velkommen som før! Kommune-Kari svarer kjapt og er altså bare et tillegg til de vanlige måtene å få informasjon på. 

Har du spørsmål angående lanseringen, så tar du kontakt med servicetorget.