Det blir førskoledag ONSDAG 5. juni fra kl.08.30 - 14.05. Alle elevene får tilbud om gratis opphold i skolefritidsordningen (SFO) fra skoleslutt til kl.16.15. 

Elever som ønsker å benytte SFO må gi tilbakemelding på svarslipp innen mandag 3. juni (se brev som sendes heim). 

blyant.jpg

Hensikten med førskoledagene er:

  • At barna skal bli kjent med “skolemiljøet” og være forberedt på skolestart til høsten.
  • At assistentene og lærerne skal komme i kontakt med barna i god tid før skolestart.

Opplegget for disse dagene vil blant annet være:

  • Å bli kjent med de elevene som skal være fadder
  • Enkel oppgaveløsing
  • Tegning og lignende
  • Lek

Elevene tar med mat. Melk får de på skolen.

1. klassetrinnet har egen garderobe. Her tar elevene av seg ytterklær og utefottøy. Inne bruker de sokker, tøfler eller innesko.

Det blir kaffe og informasjonsmøte for foreldrene fra kl. 09.30 (i auditoriet).

  • Info om skolen og SFO
  • Valg av klassekontakter for skoleåret 2019/2020

De fleste foreldre foretrekker kanskje å kjøre barna til og fra skolen selv, men skolen gjør oppmerksom på at det er anledning til å bruke skolebuss. Bussjåførene vet at dere kan komme til å benytte dere av busstransport og dere slipper å betale.

 

VELKOMMEN TIL SKOLEN!

Med vennlig hilsen Salangen skole

Lars-Georg Nordhus
rektor

NB!  Alle 1. klassinger får flotte skolesekker på førskoledagene. Derfor trenger dere ikke å kjøpe skolesekker.