Ledelsen i Vasshaug barnehage og veileder var der for å støtte jentene. Lærlingene gjorde en glimrende innsats!

Kvelden før konkurransen fikk de tildelt oppgaven fra Kom0pp,  som skulle besvares skriftlig til konkurransedagen. Deltakerne fikk 20 minutt til å gjennomføre oppgaven. På scenen informerte de publikum i en dialog med hverandre hvordan de skulle løse oppgaven. Oppgaven ble gjennomført med barn fra Berglia barnehage på Finnsnes.

Lærlingene hadde aktivitet med bokstaver, bevegelse, forming og samarbeid.  Til slutt i aktiviteten hadde de evaluering sammen med barna, og avsluttet med en stor felles gruppeklem. Lærlingene gjorde alt i tråd med intensjon i barnehagens rammeplan og læreplanmålene i lærlingeutdanninga. Dette arbeidet gjorde at de kom seirende ut av konkurransen.

Vi er stolt og ønsker lærlingene lykke til i Norgesmesterskapet i Kristiansand i september!